Symposium

Created with Sketch.

In een begeleidend symposium onderzoeken de toneel leiders systematisch wat de geselecteerde producties en het werk van de leiders en spelers onderscheidt. In hoeverre beïnvloeden diversiteit, innovatie, keuze van stukken en thema's, de keuze van theatrale, esthetische middelen, de moed om te experimenteren of simpelweg het talent om de leiding te geven en te spelen de kwaliteit van een toneelstuk? En wat is kwaliteit in het toneelspelen met kinderen en adolescenten eigenlijk?

Meer informatie zal hier binnenkort beschikbaar zijn.